பிரிகேடியர் பால்ராய்அவர்களின் வீரவணக்கநிகழ்வில் தளபதிகள் ஆற்றி உரை